• Yeni Pazarlara Giriş
  Yeni Pazarlara Giriş İstanbul Ekonomi, yurtdışında işbirliğinde bulunduğu danışmanlık şirketleri ağı aracılığıyla, Türk şirketlerinin yurtdışına açılmaları ve dış pazarlarda yeni yatırım olanakları konusunda danışmanlık hizmeti verir.
 • Yönetim Danışmanlığı
  Yönetim Danışmanlığı İstanbul Ekonomi, mevcut sorunların analiz ederek iyileştirme için gelişim planları sunarak organizasyonların performanslarını artırmaya yönelik Yönetim Danışmanlığı hizmeti verir.
 • Şirket Evlilikleri
  Şirket Evlilikleri İstanbul Ekonomi, yurtdışından Türkiye pazarına girmek isteyen uluslararası şirketlerin pazara girişlerine yardımcı olarak yabancı ortak arayan yerli firmalara da bu amaca yönelik danışmanlık hizmeti vermektedir.
 • Uluslarararası Ticaret ve Rekabet Ekonomisi
  Uluslarararası Ticaret ve Rekabet Ekonomisi İstanbul Ekonomi, dünyada rekabet kurallarının uygulanmasında önemi gittikçe artan rekabet ekonomisi alanında ülkemizde öncülük etmektedir.
 • Ekonomik Analiz
  Ekonomik Analiz Mikro-ekonomik analiz alanında Türkiye'nin önde gelen danışmanlık firması olan İstanbul Ekonomi, Türkiye'de kamuya yönelik uzun vadeli bir enerji modelinin hazırlanması, mobil iletişim üzerindeki vergilerin ekonomik büyümeye etkileri, fikri mülkiyet haklarının korunmasının dış yatırım performansı üzerindeki etkileri, Türkiye'de kayıt dışı ekonomi gibi birçok temel ve öncü çalışmaya imza atmıştır.

İstanbul Ekonomi Danışmanlık kurucu ortaklarının kamu ve özel sektördeki tecrübelerinin ışığında, Türk firmalarının uluslararası pazarlara açılmasına rehberlik etmekte ve büyümelerini daha iyi şartlarda yapabilmelerini sağlayacak stratejik danışmanlık hizmetleri vermektedir.

İstanbul Ekonomi bu kapsamda firmaların yurtdışından finansal ve stratejik ortak bulmalarına yardımcı olmakta, ayrıca uluslararası pazarlara giriş stratejisi hakkında danışmanlık hizmeti vermektedir. Yurtdışında mağaza açmak ve marka bilinirliğini geliştirmek isteyen şirketlerle çalışan İstanbul Ekonomi, yönetim danışmanlığı başlığı altında firmaların daha sürdürülebilir bir rekabet gücüne ulaşmalarını da sağlamaktadır. İstanbul Ekonomi ayrıca uluslararası ticaret ve rekabet kurallarından kaynaklanan mevzuat hükümlerinin hayata geçirilmesini sağlayarak firmaların iç ve dış pazarlarda karşılaştığı haksız rekabetin sona erdirilmesini de temin etmektedir. 

İstanbul Ekonomi mikro-ekonomik analiz alanında Türkiye’nin önde gelen danışmanlık firmasıdır. İstanbul Ekonomi müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda akademik derinliği olan, bilimsel, tarafsız ve gerek ulusal gerek uluslararası seviyede referans olabilecek nitelikte ekonomik analizler yapmakta ve raporlar hazırlamaktadır.

...